OĞUZ ABADAN MÜZİK VE TEKNOLOJİLERİ SANAT MERKEZİ

Blues Hakkında Ön Bilgiler

400 yıllık bir geçmişe sahip olan Blues müziğin kökleri Batı Afrika’ya dayanmaktadır. Temeli Afrika’da atılan bu müzik türü 17. YY’dan itibaren işçi, köle olarak Afrika’dan getirilen insanların çalışırken söyledikleri müzik türü olarak hayat bulmuştur. Özetle ifade etmek gerekirse, blues, işçi ve kölelerin hayata dair umutlarını, hüzünlerini, özgürlük düşüncelerini ve acılarını anlatan müzik türüdür. Blues, adını çivit rengi olan maviden almaktadır. Çünkü çivit mavisi onlar için matem içeren bir anlam taşır. Blues müzik, 1865 yılında köleliğin kaldırılmasıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Köleliğin baskın olduğu dönemlerde köle olarak çalışan insanlar, kendilerini ifade etme özgürlü

Rock Müziğin Kısa Tarihi

Rock müzik, 1950 başlarında ortaya çıkmıştır. Rock müzik akımının başlamasında Rock and Roll (veya Rock'n Roll) ve rockabilly gibi müzik türleri önemli rol oynamışlardır. Rock müzik Blues adlı müzik türünden doğrudan olarak etkilenmiştir. Onun için Blues felsefesini incelemeden rock müzik felsefesi incelenemez. Blues'u icad eden siyahlar, beyazlardan gördüğü zulüm karşısında sitemlerini üstü kapalı bir şekilde belirtmişlerdir. Bunu gittikçe geliştiren blues sanatçıları bu sitemin üzerindeki örtüyü yavaş yavaş kaldırmaya, müziklerini de aynı şekilde daha açık hale getirmeye başlamışlardır. Sözlerin ve müziğin sitemi yansıtması artık gittikçe isyan boyutuna girmeye başladı. İşte böyle bir döne

Dâhî Olarak Doğmak!

Her Çocuk Doğuştan Müzik Yeteneğine Sahiptir Müzikal öğrenme bebek henüz anne karnındayken başlar. Çocuklar mutlak bir işitme duyusuyla doğarlar. Çünkü işitme duyusu, dil edinim sürecinde onlara yardım eder. Erken dönemde müzk eğitimi alınmadığı takdirde bu yeti çoğu insanda kaybolur. Müzik de dahil olmak üzere erken dönemde yaşanan akustik deneyimler, işitme duyusunun gelişimi için yararlı ve gereklidir. Bebeklerin müzikle temas etmeleri çok önemlidir. Beyin, bu süreç içerisinde müziği dil gibi algılar ve müziğin ikinci bir ‘’anadili’’ olarak edinilebilmesinin koşulunu yaratır. Erken dönem çocuklukta, özellikle 3-6 yaşlar arasında çocuğun öğrenmeye en açık organı uzak ara ile kulaktır. İşit

Çalışma Hayatı ve Birey

İnsan, bir organizasyondaki en değerli varlıktır. Kendilsini daha iyi tanıdıkça, başarıya güdülendikçe, çevresindekilerle daha iyi iletişim kurdukça ve onları daha iyi anladıkça, verimliliğinin ve kapasitesinin artacağı ve içinde olduğu organizasyona büyük bir katma değer sağlayacağı yadsınamaz. İnsan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimi gibi yönetim modellerinde, en az müşteri mutluluğu kadar önemli olan çalışan mutluluğu, artık tüm organizasyonlar tarafından kendi ilerlemelerinin anahtarı olarak görülmektedir. Bireysel değişim ve gelişim gerçekleştiğinde kurumsal değişim de gerçekleşecektir. İşletmeler açısından motivasyon kavramı çok önemlidir. Çünkü personelin verimlilikleri

Motivasyon Nedir?

Motivasyon, kişinin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki a. yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), b. yönelimini (odak) ve c. ısrarını (olumlu beklenti) içine alan, amaca ulaşma yolundaki tüm çabaların oluşturduğu sürectir. Motivasyonun etkin şekilde yönetimi, gerek birey ve gerekse toplulukların performansını en üst düzeye çıkartarak, kaynaklarını hedeflerine yöneltmelerine ve sonunda en iyi sonuçları almalarına olanak anıyacaktır. Motivasyon süreci belirli faktörlerin kombinasyonuyla kendisini ifade eder. * Oğuz Abadan Mtsm Kitaplığı'ndan

Çalışanlar Üzerinde Motivasyonun Katkısı

Motivasyon, çalışanların; * Temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır. * Kültürel aktiviteleri, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları vb. toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır. * Toplantılara katılma, danışma/danışılma, kararlara katılma gibi olanaklarla egolarını tatmine yönelecektir. * Yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına zemin hazırlayacaktır. * Verimliliğin artması ve toplumsal ve ekonomik refah koşullarının geliştirilmesine dönük bir rekabet ortamı içine girmelerine olanak hazırlayacaktır. * Bireylerin yaratıcılık ve önderlik yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. * Sağlanan motivasyon olanak

Güzel Sanatlara Dair

Güzel sanatlar, insanın iç dünyasını yansıtır; kişinin aynasıdır. Bunun için sanatçı olmak gerekmez! Sadece izleyici olarak kalsanız da, beğenileriniz sizin hakkınızda yeterli ipuçlarını verecektir. Hayal dünyanız geniş mi ve yaratıcı özellikleriniz ağır mı basıyor? Ve siz bu nedenle soyut sanatı mı tercih edersiniz? Ya da tersine, maddeyi kendi formatında algılayan gerçekçi sanatı mı savunuyorsunuz?! Ne olursa olsun, herkesin kendine ait bir yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımları belirleyen, daima, aldığımız eğitimler olmuştur. Eğitim, doğumla başlayan uzun bir süreçtir. Yaşam en büyük öğretmendir ve yaşadıklarımızı içeren sanatı bizi ifade ettiği ölçüde kendimize yakın buluruz. İz

Yaygın Eğitimde Hedef Kitleler

Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Çocuk, genç, yetişkin ayırmaksızın, her yaş grubu için yaygın eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Her yaş ve eğitim düzeyinden insan profillerini hedefleyerek planlanır ve uygulanır. YAŞ GRUPLARINA GÖRE HEDEF KİTLELER:: 1. 06 yaş öncesi 2. 06-12 yaş 3. 12-17 yaş 4. 18-24 yaş 5. 24 yaş ve üzeri. EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE HEDEF KİTLELER:: 1. Okul öncesi 2. İlköğretim 3. Orta öğretim 4. Üniversite 5. Yetişkin çalışanlar 6. Yetişkin olmayan çalışanlar * Oğuz Abadan Mtsm Kitaplığı'ndan

Yaygın Eğitim Nedir?

Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin hepsini kapsamakta olup, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür. a. Örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış olanlara, b. Eğitimlerini yarıda bırakmış ya da c. Örgün eğitim kurumlarından birisine devam etmekte olup,nmeslekî alanlarda daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimdi

Bir Orkestranın Üyesi Olmak

Öğrencilik yıllarında birçoğumuz bir müzik aletine yönelmiş ama, sonrasında iş hayatı bizi başka alanlara götürdüğünden müzikle bağlarımız istemesek de kopmuştur. Enstrümanımız evimizin bir köşesinde, hep aklımızdaki tutku olarak kalmışsa da uygun ortam bulamadığımızdan, onu, günümüzün içinde doğru yer koymamız mümkün olmamıştır. Orkestra çalışması, Birlikte kotarmayı öğrenmenin en iyi yoludur. Müzik zamanı yönetmektir. Her saniyede birlikte hareket etmenin zorunlu olduğu başka kaç alan sayabiliriz?! ​Birlikte hareket edebilmek, her detayda diğerleri ile birlikte adım atabilmek, beraber ortaya çıkarılandan dolayı zevk alıp, mutlu olabilmek, bireysel hatalarımızın tüme verdiği zararın f

MTSM

BLOG

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Oğuz Abadan MTSM Sanatsal Hizmetler Ltd. Şti.

Muhittin Üstündağ Cd. Ali Nazime Sk. No.14 Koşuyolu,

Kadıköy 34718 İstanbul

 

info@oguzabadanmtsm.com

0216 327 1022 * 0216 327 1025 * 0216 327 1026

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Pinterest Icon

© 2015 by Oğuz Abadan MTSM | Her Hakkı Saklıdır. Kısmen de Olsa, İzinsiz Olarak, Alıntı Yapılamaz ve Kullanılamaz.