Enstrüman dersleri bireyseldir.
Solfej ve genel müzik bilgileri dersleri ise 
10 kişilik dersliklerde toplu olarak yapılır.

* Dersler 45 dakikadır.
* Her seviye toplam 40 ders saatidir.

Not: Akademik programlarda ana dal haftada 2 derstir.

YAYLILAR

Arzu Miral  Çello

Günsu Özkarar Keman, Viyola

Afra Yaşar Keman

Oğuz Abadan Kontrbas

KEMAN, VİYOLA, ÇELLO, KONTRBAS