TUŞLULAR

PİYANO, KEYBOARDS

Seda Kanmaz Demircioğlu

Gulshan Seyfullayeva* Yağmur Koç

Efe Gerdanoğlu * Arzu Miral * Afra Yaşar  Günsu Özkarar * And Karabacak

Enstrüman dersleri bireyseldir.
Solfej ve genel müzik bilgileri dersleri ise 
10 kişilik dersliklerde toplu olarak yapılır.

* Dersler 45 dakikadır.
* Her seviye toplam 40 ders saatidir.

Not: Akademik programlarda ana dal haftada 2 derstir.