TUŞLULAR

PİYANO, KEYBOARDS

Seda Kanmaz Demircioğlu

Gulshan Seyfullayeva

Arya Acer * Yağmur Koç

Gürhan Eteke * Arzu Miral

Aslıhan Gazioğlu

Enstrüman dersleri bireyseldir.
Solfej ve genel müzik bilgileri dersleri ise 
10 kişilik dersliklerde toplu olarak yapılır.
* Dersler 45 dakikadır.
* Her seviye toplam 64 ders saatidir.

Not: Akademik programlarda ana dal haftada 2 derstir.