top of page

Çalışanlar Üzerinde Motivasyonun Katkısı

Motivasyon, çalışanların: * Temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır. * Kültürel aktiviteleri, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları vb. toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır. * Toplantılara katılma, danışma/danışılma, kararlara katılma gibi olanaklarla egolarını tatmine yönelecektir. * Yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına zemin hazırlayacaktır. * Verimliliğin artması ve toplumsal ve ekonomik refah koşullarının geliştirilmesine dönük bir rekabet ortamı içine girmelerine olanak hazırlayacaktır. * Bireylerin yaratıcılık ve önderlik yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. * Sağlanan motivasyon olanaklarından daha çok yaralanmaya yönelterek, kişiler arası olumlu rekabeti geliştirecektir.

Motivasyon bir yandan işletmede verimliliğin yükselmesi, öte yandan ise çalışanların işletmeden bekledikleri doyumun arttırılmasını amaçlar. Güdülenme süreçleri içseldir ve bireysel fayda merkezlidir. Yetişkinler, kendi istekleri ve kişisel çıkarları doğrultusunda motive olurlar.

* Oğuz Abadan Mtsm Kitaplığı'ndan

MTSM

BLOG

Tanıtılan Yazılar

Son Paylaşımlar

Arşiv

Etiketlere Göre Ara

Bizi Takip Edin

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page