Oğuz Abadan Mtsm Tiyatro Kursu

Sahne Sanatları

Ahsen Yaşar yönetiminde

 Tiyatro 

Çocuklar ve yetişkinler için 

drama ve yaratıcı drama programları

Bilgi için arayınız: 0216 327 1022

Edinim

Oğuz Abadan Mtsm Sahne Sanatları Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan katılımcılar;

 • oyunculuğun temel tekniklerini öğrenecekler,

 • beden dilini amaca yönelik kullanmayı deneyimleyecekler,

 • ses ve bedenlerini kullanma yetisi kazanacaklar,

 • bedenlerinin olanaklarını keşfedip onu özgürce kullanabilecekler,

 • kendileri ve çevrelerindeki insanlar ile ilişkilerini geliştirecekler ve

 • bireysel yaratıcılıklarını arttıracaklardır.

Program İçeriği

​Tiyatro kursumuzda uygulanan müfredatın ana başlıkları:

 • Oyunculukta sesi etkin kullanma

 • Temel diksiyon, artikülasyon ve tonlama egzersizleri

 • ·Beden dinamiği ve kontrolü

 • ·Güven egzersizleri

 •  Ekip içerisindeki bireysel sorumluluk üzerine çalışmalar

 •  Gözlem ve figür oluşturma egzersizleri

 •  Bedensel yetkinliği arttırma ve grup egzersizleri

 •  Denge, konsantrasyon ve uzam çalışmaları

 •  Etki-tepki egzersizleri

 • ·İmgelem (hayal gücü) çalışmaları

Ahsen Yaşar Oğuz Abadan Mtsm Tiyatro

 Yaratıcı Drama 

Oğuz Abadan Mtsm Tiyatro kursu

Edinim

Oğuz Abadan Mtsm Sahne Sanatları Bölümü'nde yaratıcı drama eğitimi alan katılımcılar;

 • yaratarak, gelişerek, yansıtarak kendisini, arkadaşlarını, ailesini, çevresini tanıyacak ve anlayacaklar,

 • sosyal, mantıksal, görsel, uzamsal, işitsel ve devinimsel gelişim kazanacaklardır.

Program İçeriği

​Yaratıcı Drama kursumuzda uygulanan müfredatın ana başlıkları:

 • İmgelem (hayal gücü) egzersizleri

 • İş birliği / grup ile çalışabilme oyunları

 • Yaratıcılık ve estetik gelişim çalışmaları

 • Çevre ve duyar çalışmaları

 • Dinleme / konuşma oyunları

 • Etik değerler oyunları

 • Karar verme ve harekete geçme oyunları

 • Kendini tanıma ve tanıtma oyunları

 • Gözlem ve tarif etme egzersizleri

 • Dikkat toplama ve kanalize etme çalışmaları şeklindedir.