ÜFLEMELİLER

 

FLÜT, SAX, KLARİNET

TROMPET, TROMBON

Seda Kanmaz Demircioğlu (Flüt)

Gürkan Erkek (Trompet)

Gürhan Eteke (Klarnet, Sax)

Enstrüman dersleri bireyseldir.
Solfej ve genel müzik bilgileri dersleri ise 
10 kişilik dersliklerde toplu olarak yapılır.

* Dersler 45 dakikadır.
* Her seviye toplam 64 ders saatidir.

Not: Akademik programlarda ana dal haftada 2 derstir.