ÜFLEMELİLER

FLÜT, SAX, KLARİNET, TROMPET, TROMBON

And Karabacak Klarnet, Sax, Flüt

Seda Kanmaz Demircioğlu Flüt

Gürkan Erkek Trompet

Enstrüman dersleri bireyseldir.
Solfej ve genel müzik bilgileri dersleri ise 
10 kişilik dersliklerde toplu olarak yapılır.

* Dersler 45 dakikadır.
* Her seviye toplam 40 ders saatidir.

Not: Akademik programlarda ana dal haftada 2 derstir.